LICEUL TEHNOLOGIC "GÁBOR ÁRON" Târgu Secuiesc

Magyar | Româna | English
Evenimente | Concursuri | Excursii | Şedinte | Plan de şcolarizare | Postliceal | Altele
Istoric | Plan de şcolarizare| Conducerea | Patronul spiritual | Vechea şcoală | Evenimente | Şcoala europeană | Parteneriate
Domeniul ştiinţelor umane | Domeniul ştiinţelor reale | Domeniul tehnic | Maiştrii instructori | Personal administrativ | Consiliere şi orientare | Programe şcolare
Comitetul de elevi | Carnavalul elevilor | Premianţi | Manifestări | Clase de elevi | Descărcări | Viaţa sportivă
Statutul | Misiunea | Asociaţia pentru Studii Alternative EVITA | Galerie foto | Parteneriate | Altele
MediaInfo | Ga-Re | ZoldPont | Concursuri şcolare | Concursuri sportive | Altele
Căminul şcolii | Sala de mese | Sala de sport | Camere de închiriat | Sala de fitnes | Sala festiva | Tabăra de la Cătrusa
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Üdvözöljük a Gábor Áron Szakképző Líceum honlapján! Bine aţi venit pe site-ul Liceului Tehnologic "Gábor Áron"! Welcome to the website of Gábor Áron Technical High School!

STATUTUL ASOCIATIEI PENTRU STUDII
ALTERNATIVE EVITA TG. SECUIESC


Dispoziţii generale
Denumirea asociaţiei: Asociaţia pentru Studii Alternative EVITA
Sediul: Sediul asociaţiei este în municipiul Tg. Secuiesc, str.Fabricii nr.8, Judeţul Covasna,cod postal 525400.


Scopul Asociaţiei pentru Studii Alternative EVITA este:

Sprijinirea activitaţii profesorilor si elevilor din Grupul Şcolar GÁBOR ÁRON din Tg Secuiesc,precum şi petrecerea timpului liber în mod plăcut şi util.

Obiectul de activitate


1. Sprijinirea editării culegerilor de probleme si a altor materiale didactice
2. Sprijinirea materială a profesorilor si elevilor cu rezultate deosebite
3. Organizarea de expoziţii, conferinţe, sesiuni ştiinţifice pentru popularizarea ştiintei
4. Organizarea de concursuri, festivităţi, excursii, tabere
5. Asigurarea fondurilor de premiere pentru concursurile organizate de Grupul Şcolar GÁBOR ÁRON din Tg. Secuiesc
6. Organizarea de cursuri de calificare, recalificare si reconversie profesională pentru adulţi
7. Desfacerea publicaţiilor proprii
8. Relaţii de colaborare şi întrajutorare cu alte organizaţii din ţară şi străinatate
9. Organizarea de activităţi turistice, excursii de studii împreună cu şcolile înfraţite din străinătate
10. Educarea copiilor rromi
11. Sprijinirea proceselor educative si instructive, specifice minorităţilor naţionale.
12. Sprijinirea activităţii Centrului de Documentare si Informare din Grupul Şcolar Gábor Áron
13. Prevenirea abandonului şcolar
14. Orice alta activitate care conduce la îndeplinirea scopului propus si care nu contravine legii
15. Sprijinirea transportului elevilor si cadrelor didactice navetiste de la domiciliu la şcoală.

Membrii asociaţiei


Poate deveni membru al asociaţiei pentu studii alternative EVITA orice cetatean român sau străin care este de acord cu scopul asociaţiei şi aderă la Statutul acesteia.
Cererea de înscriere se face în scris.
Membrii asociaţiei sunt:
a.) Membrii fondatori sunt acele persoane, care au participat la la constituirea asociaţiei
b.) Membrii obisnuiţi sunt acele persoane care devin membri după constituirea ei
c.) Membrii susţinători sunt acele persoane care sprijină activitatea asociaţiei atât din punct de vedere moral, cât si material si care participă la unele activităţi ale asociaţiei
d.) Membrii de onoare sunt acele persone care sprijină activitatea asociaţiei si au obţinut rezultate deosebite în realizarea scopurilor pe care o urmareste asociaţia
Membrii asociatiei primesc un carnet de membru care se validează anual, odata cu încasarea cotizaţiei de membru.


Drepturile si îndatoririle membrilor


1. Membrii fondatori si membri obisnuiţi al asociatiei au dreptul şi obligaţia:
a.) Să participe la activităţile asociaţiei;
b.) Sa contribuie la întărirea bazei materiale si morale ale asociaţiei;
c.) Sa plăteasca cotizaţia stabilită de către Adunarea Generala pâna la data fixată;
d.) Are dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere ale asociaţiei;
e.) Sa participe la Adunarea Generala a asociaţiei;
f.) Are obligatia sa respecte scopul si Statutul asociaţiei;
2. Membri susţinători si membri de onoare au dreptul si obligaţia:
a.) Pot participa la activităţile organizate de asociaţie;
b.) Nu plătesc cotizatie lunara;
c.) Pot sprijini din punct de vedere moral si material asociaţia;
Calitatea de membru încetează
1. În caz de neplată a cotizaţiei;
2. Dacă membrul anunţa în scris retragerea sa din asociaţie;
3. Dacă o hotarâre judecătorească definitivă dispune interdicţia de a participa la viaţa publică;
4. Dacă un membru desfaşoara activitate contrară cu interesele asociaţiei.În acest caz membrul poate fi exclus prin hotarârea Consiliului Director.


Înainte | Harta sitelui | E - mail | Webmaster | Februarie 2011