LICEUL TEHNOLOGIC "GÁBOR ÁRON" Târgu Secuiesc

Magyar | Româna | English
Evenimente | Concursuri | Excursii | Şedinte | Plan de şcolarizare | Postliceal | Altele
Istoric | Plan de şcolarizare| Conducerea | Patronul spiritual | Vechea şcoală | Evenimente | Şcoala europeană | Parteneriate
Domeniul ştiinţelor umane | Domeniul ştiinţelor reale | Domeniul tehnic | Maiştrii instructori | Personal administrativ | Consiliere şi orientare | Programe şcolare
Comitetul de elevi | Carnavalul elevilor | Premianţi | Manifestări | Clase de elevi | Descărcări | Viaţa sportivă
Statutul | Misiunea | Asociaţia pentru Studii Alternative EVITA | Galerie foto | Parteneriate | Altele
MediaInfo | Ga-Re | ZoldPont | Concursuri şcolare | Concursuri sportive | Altele
Căminul şcolii | Sala de mese | Sala de sport | Camere de închiriat | Sala de fitnes | Sala festiva | Tabăra de la Cătrusa
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Üdvözöljük a Gábor Áron Szakképző Líceum honlapján! Bine aţi venit pe site-ul Liceului Tehnologic "Gábor Áron"! Welcome to the website of Gábor Áron Technical High School!

Regulament de ordine interioară.


Îndatoririle elevilor.

 1. Elevii sunt obligaţi să vină la şcoală cu o ţinută vestimentară decentă.
 2. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte profesorilor şi celorlalţi angajaţi ai unităţii şcolare când li se solicită acest lucru.
 3. Elevii au obligaţia să întreţină şi să păstreze baza materială în condiţii optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ;
 4. Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii vor plăti toate lucrările necesare reparaţiilor. în cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă (a clasei).
 5. În incinta şcolii este interzis fumatul, consumul băuturilor alcoolice, drogurilor conform legii.
 6. Se interzice introducerea şi folosirea în incinta şcolii a armelor albe, materiale explozive, obiectelor şi substanţelor care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor şi a cadrelor didactice;
 • Se interzice accesul elevilor în şcoală, cu materiale audio-vizuale cu caracter obscen şi imoral;
 • Se interzice publicarea materialelor audio-vizuale pe internet care pot aduce prejudicii morale şcolii, angajaţilor şi elevilor.
 • Se interzice folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor, la practică, la examene şi concursuri, atât pentru convorbiri cât şi pentru înregistrări audio-vizuale.
 • Se interzice elevilor să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ.
 • Elevul de serviciu pe şcoală va respecta cu stricteţe programul, va ţine legătura cu profesorul de serviciu, va avea grijă ca uşile de la intrare să fie închise în timpul orelor şi nu va permite intrarea în şcoală a persoanelor străine, decât cu acordul conducerii sau a profesorului de serviciu: va ţine evidenţa elevilor întârziaţi la program;
 • Părăsirea şcolii în timpul orelor este permis numai cu bilet de voie, semnat de către profesorul de servici sau diriginte. Biletul de voie trebuie prezentat la ieşire portarului, iar ulterior predat dirigintelui.

 

Elevii care încalcă regulamentele, normele şi instrucţiunile în vigoare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite, după cum urmează:

Sancţiuni

 • observaţie şi mustrare individuală
 • mustrarea în faţa Consiliului clasei.
 • mustrarea scrisă înmânată părinţilor
 • retragerea temporară a bursei pentru:
 • măsuri pecuniare
 • eliminarea din şcoală pe o perioadă de 3-5 zile
 • pierderea definitivă a bursei pentru:
 • mutarea disciplinară la altă clasă paralelă:
 • exmatricularea din şcoală cu drept de reînscriere în anul
 • următor, în aceeaşi sau în altă şcoală
 • exmatricularea, fără drept de reînscriere, din toate unităţile învăţământului de stat.

 

 

Înainte | Harta sitelui | E - mail | Webmaster | Februarie 2011