LICEUL TEHNOLOGIC "GÁBOR ÁRON" Târgu Secuiesc

Magyar | Româna | English
Evenimente | Concursuri | Excursii | Şedinte | Plan de şcolarizare | Postliceal | Altele
Istoric | Plan de şcolarizare| Conducerea | Patronul spiritual | Vechea şcoală | Evenimente | Şcoala europeană | Parteneriate
Domeniul ştiinţelor umane | Domeniul ştiinţelor reale | Domeniul tehnic | Maiştrii instructori | Personal administrativ | Consiliere şi orientare | Programe şcolare
Comitetul de elevi | Carnavalul elevilor | Premianţi | Manifestări | Clase de elevi | Descărcări | Viaţa sportivă
Statutul | Misiunea | Asociaţia pentru Studii Alternative EVITA | Galerie foto | Parteneriate | Altele
MediaInfo | Ga-Re | ZoldPont | Concursuri şcolare | Concursuri sportive | Altele
Căminul şcolii | Sala de mese | Sala de sport | Camere de închiriat | Sala de fitnes | Sala festiva | Tabăra de la Cătrusa
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Üdvözöljük a Gábor Áron Szakképző Líceum honlapján! Bine aţi venit pe site-ul Liceului Tehnologic "Gábor Áron"! Welcome to the website of Gábor Áron Technical High School!

Istoria celor 33 de ani

       Şcoala noastră a fost înfiinţată acum 33 de ani sub patronatul Fabricii de Şuruburi din Târgu Secuiesc, sub numele de Liceul Industrial Nr.2. Până în anul 1989 am calificat muncitori şi maiştri la învăţământul de la zi, respectiv seral în meserii de prelucrări metalurgice.

      Ansamblul de clădiri a fost realizat în câţiva ani după un proiect naţional tipizat, în vecinetatea Fabricii de Şuruburi pe un teren agricol dezafectat. Se compune dintr-o clădire cu 20 de săli de clasă, dintr-un internat cu 5 niveluri, cantină, sală de sport şi atelier.După primii patru ani, în liceul nostru au învăţat în jur de o mie de elevi, în peste 30 de clase, astfel mai mult de jumătate din muncitorii fabricilor cu profilul mecanic s-au format la noi.

      După 1989 s-a schimbat din temelii şi profilul liceului nostru. În 1990 şcoala a luat numele lui "Gábor Áron", şi nu întâmplător, fiindcă încă de atunci am hotărât ca instituţia noastră să preia pregătirea urmaşilor meşteşugarilor din Târgu Secuiesc în spiritul lui Gábor Áron. După restructurările efectuate în intreprinderile mecanice din oraşul nostru, pe lângă profilul mecanic am introdus profilele: confecţii, prelucrarea lemnului, servicii cu profilul industrial, pregărtirea de ucenici şi postliceal. Astfel am devenit cea mai mare instituţie şi cea mai diversificată ca profil din judeţul Covasna.

      Ca urmare a managementului s-a concretuzat scopul celor o sută de pedagogi care predau în instituţia noastră: dintre tinerii români şi maghiari din zona oraşului Târgu Secuiesc să nu rămână tineri fără pregătire profesională, să-şi găsească fiecare locul în cadrul instituţiei. În pofida mijloacelor financiare precare, profilul instituţiei noastre s-a înoit, din punctul de vedere al înzestrării am ajuns la nivelul celor mai bune şcoli. Aici se poate munci, a distra şi a învăţa în bune condiţii.
Deşi sarcina noastră este de formare de muncitori calificaţi, la noi se însuşesc şi cunoştinţele de cultură generală, pe parcursul anilor mulţi dintre absolvenţii noştri au urmat diferite facultăţi şi instituţii de învăţământ superior din ţară.

 

Înainte | Harta sitelui | E - mail | Webmaster | Februarie 2011